24 Ιανουαρίου 2012

ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΜΑΣ

Παρακάτω αναφέρουμε τα βασικά δόγματα της πίστης που τηρεί η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής.

1. ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ... Η Αγία Γραφή είναι Θεόπνευστη και φανερώνει το σωτήριο σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο.

2. ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ... Υπάρχει μόνο ένας αληθινός Θεός: (Πατήρ, Υιός και Πνεύμα Αγιο, Τριάδα ομοούσιος και αχώριστος).

3. ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ... Στην Θεότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και την ενανθρώπισή του.

4. ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ...ότι ο ανθρωπος καθ' ομοίωση και εικόνα Θεού πλασμένος, αμάρτησε με την παρακοή του – εισάγοντας την αμαρτία και κατ' επέκταση το θάνατο στον κόσμο.

5. ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ... Κάθε άνθρωπος μπορεί να αποκαταστήσει την σχέση του με τον Θεό μέσα από την Σωτηρία (αναγέννηση) που χαρίζει ο Ιησούς Χριστός δια της πίστεως σε Αυτόν.

6. ΕΚΤΕΛΟΥΜΕ ... τα δύο βασικά διαταγμάτα του Ιησού Χριστού:

(1) Βάπτιση στο νερό, αφού κάποιος πιστέψει στον Ιησού Χριστό

(2) Θεία κοινωνία

7. ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ... στο βάπτισμα στο Αγιο Πνεύμα που δίδεται εις τους πιστεύοντας

8. ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ... οτι η εκκλησία έχει σκοπό να φανερώσει τον Ιησού Χριστό στους ανθρώπους.

9. ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ... ότι ο Χριστός θεραπεύει τον άνθρωπο και σήμερα.

10. ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ... στην μακάρια ελπίδα–υπόσχεση ότι ο Ιησούς όπως αναλήφθηκε, θα επιστρέψει στην γη - Δευτέρα Ελευση - "κρίναι ζώντας και νεκρούς".

4 Ιανουαρίου 2012

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Η Εκκλησία μας 
Ο υπεύθυνος της Εκκλησίας (Ποιμένας) αδερφός Δημήτρης Ντελλής 


ΤΟ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ


"Ο Ιησούς όμως προσκαλέσας αυτά, είπεν αφήσατε τα παιδία 
να έρχωνται προς εμέ, και μη εμποδίζετε αυτα διοτι των τοιουτών
είναι η βασιλεία του Θεού"  (Κατά Λουκά ιη' εδαφ.16)


Το Κυριακό Σχολείο της Λαμίας έχει μια τάξη, που αποτελείται από παιδιά τριών έως και δεκατριών ετών. Λειτουργεί τις Κυριακές το πρώι, την ώρα της προσευχής, πριν τη συνάθροιση. Συζητάμε θέματα από την καθημερινή μας ζώη, αναλύοντας τα, μέσα από τον Λόγο του Θεού. Μαθαίνουμε εδάφια και ιστορίες μέσα από την Αγία Γραφή και ψέλνουμε ωραίους ύμνους.Όλα τα παιδία του Κυριακού Σχολείου της Λαμίας, ευχόμαστε ο Θεός να σας ευλογεί και να συναντηθούμε όλοι μια μέρα στον ουρανό


Σας παραθέτουμε μερικές φωτογραφίες του Κυριακού μας Σχολείου.ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ

Στη πόλη της Λαμίας οι συναθροίσεις της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Της Πεντηκοστής ξεκίνησαν τον Μάιο του 1988 σε αίθουσα στην οδό Καραϊσκάκη 43.

Είχε ήδη ξεκινήσει μερικούς μήνες νωρίτερα μια συνάθροιση κατ΄οικον στο χωριό Μώλο της Φθιώτιδας.

Τον Μάιο του 1991 η συνάθροιση μεταφέρθηκε στην οδό Όθωνος 33 , όπου ο Κύριος πρόσθεσε ψυχές και το ποίμνιο αυξήθηκε, εκπληρώνοντας τον Λόγο του,"ο δε Κύριος προσέθετε καθ'ημέραν εις την εκκλησίαν τους σωζομένους" Πράξεις Αποστόλων β' 47

Έτσι τον Οκτώβριο του 1997 η συνάθροιση μεταφέρθηκε σε μεγαλύτερη αίθουσα στην οδό Γραβιάς 16, όπου βρίσκεται και σήμερα.

Το έργο της Λαμίας στηρίχθηκε επί πολλά έτη με πολλούς εργάτες της Αθήνας και της Αττικής και σήμερα συνεχίζεται με την χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.